Drivkraften bak krigen

Som alltid er det landran og utnytting av naturressurser som driver krigen frem. Ukraina er ikke noe unntak.