Nesten 70% av alle dyrearter forsvinner

En finsk studie viser at 63% av fugler, 72% av flaggermus og 67% av pattedyr blir borte fra områder med vindkraft. Traner, ugler og tamrein ble borte i en radius på opptil 5 km.