Havbruk

Laksenæringen møter protester

Laksenæringen møter protester og forbud internasjonalt Mens debatten raser om lakseskatt og rammevilkår i Norge, er det flere steder som forbyr oppdrett for å beskytte livet i sjøen.  Staten Washington på vestkysten av USA er den siste som har forbudt åpne oppdrettsanlegg i sjøen. – Kommersiell oppdrett av fisk er skadelig for laks, spekkhuggere og marine habitater. Jeg er stolt […]

Havbruk

Grunnrente

– Lakseskatt er i tråd med økonomers lærebøker Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener innføringen av lakseskatt vil utjevne forskjeller mellom nordmenn. Men enkelte økonomer advarer mot utilsiktede følger. I slutten av september varslet regjeringen at den vil innføre grunnrente på vindkraft og i havbruksnæringen. Bedrifter som produserer laks, ørret og regnbueørret, vil måtte betale 40 prosent i såkalt grunnrenteskatt, eller

Skroll til toppen