Er hydrogen fremtidens drivstoff?

Er hydrogen fremtidens drivstoff? Mange ser på hydrogen som fremtidens drivstoff. Ny forskning skaper tvil om dette. Det betraktes av mange som fremtidens rene energi og milliarder av dollar er pumpet inn i prosjektet fra amerikanske myndigheter. Men en ny fagfellevurdert studie av klimaeffektene av hydrogen, den vanligste substansen i universet, sår tvil om hydrogenets rolle i å takle drivhusgassene […]