Hjerneslag

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Årlig blir 10 000 – 11 000 personer innlagt med hjerneslag i norske sykehus. I tillegg til å være en hyppig dødsårsak, er hjerneslag en dominerende årsak til alvorlig funksjonshemning med store belastninger for pasienter, pårørende og samfunn.

Skroll til toppen