Havbruk

Laksenæringen møter protester

Laksenæringen møter protester og forbud internasjonalt Mens debatten raser om lakseskatt og rammevilkår i Norge, er det flere steder som forbyr oppdrett for å beskytte livet i sjøen.  Staten Washington på vestkysten av USA er den siste som har forbudt åpne oppdrettsanlegg i sjøen. – Kommersiell oppdrett av fisk er skadelig for laks, spekkhuggere og marine habitater. Jeg er stolt

Havbruk

Grunnrente

– Lakseskatt er i tråd med økonomers lærebøker Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener innføringen av lakseskatt vil utjevne forskjeller mellom nordmenn. Men enkelte økonomer advarer mot utilsiktede følger. I slutten av september varslet regjeringen at den vil innføre grunnrente på vindkraft og i havbruksnæringen. Bedrifter som produserer laks, ørret og regnbueørret, vil måtte betale 40 prosent i såkalt grunnrenteskatt, eller

The Beauty

THE BEAUTY

THE BEAUTY  Vakker og provoserende kortfilm om havforurensning. Skru på fullskjermsvisning! THE BEAUTY – Animated Short (2019) from Pascal Schelbli on Vimeo. What if plastic could be integrated into sea life? The Beauty directed by Pascal Schelbli is a poetic journey through the oceans, which are simultaneously stunning and filthy. Discover a world where concerns and fears dissolve into the

Marin forsøpling

Marin forsøpling «Den blå åkeren» er blitt verdens største søppelfylling Hva er marin forsøpling? – En handling– Gjenstander og avfall på avveie– Knyttet til havet; i strandsonen og i vann (flytende, «svevende» i vannsøylen, og på havets bunn)– Store mengder marint avfall havner også i dyr– Overveiende plastprodukter– «Grenseløs» I 1997 var den amerikanske oseanografen Charles Moore på vei hjem

Skroll til toppen