Grunnrente

– Lakseskatt er i tråd med økonomers lærebøker Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener innføringen av lakseskatt vil utjevne forskjeller mellom nordmenn. Men enkelte økonomer advarer mot utilsiktede følger. I slutten av september varslet regjeringen at den vil innføre grunnrente på vindkraft og i havbruksnæringen. Bedrifter som produserer laks, ørret og regnbueørret, vil måtte betale 40 prosent i såkalt grunnrenteskatt, eller […]