Nesten halvparten av norske fugler er på rødlista

Gulspurv (Foto: Liv Wenger)
Gulspurven er en skjønnhet blant de norske spurvefuglene. Om våren får hannene sin vakre fjærdrakt i gult og rødbrunt, og synger sin karakteristiske sang fra toppen av en busk eller et tre. BirdLife Norge har valgt gulspurven som Årets fugl i 2021, og vil med det vie arten ekstra oppmerksomhet gjennom året. Gulspurvbestanden er i tilbakegang, noe som har gitt arten status som «nær truet» på den norske rødlista. (Foto: Koordinatoren)

En ny rapport viser at fuglene både i Norge og resten av verden blir færre og færre. Det kan være bevis på et enda større problem.

– Det går i feil retning. Fugler er viktige indikatorarter for hvordan det står til med økosystemet. Det er en god pekepinn på hvordan vi ikke har klart å snu utviklingen til verdens natur.

Martin Eggen er naturvernrådgiver i Birdlife Norge. Over flere år har han sett bestanden av forskjellige fugler gå tilbake. Seks år etter forrige fot i bakken, har situasjonen på ingen måte forbedret seg.

40 prosent av Norges fuglearter er på rødlista, og det står ikke mye bedre til ute i verden.

Ifølge en ny internasjonal rapport er én av åtte fuglearter i verden utrydningstruet. De fleste bestander av arter som ikke har status som utrydningstruet, er i tilbakegang.

– Sjøfugler har slitt i mange tiår. Halvparten er rødlistet og har hatt en stor tilbakegang.

Last ned rapporten State of the World’s Birds 2022

Skroll til toppen