Nesten 70% av alle dyrearter forsvinner fra områder med vindkraft!

Vindindustri
Foto: Shutterstock

Natural Resources Institute Finland
Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu, Finland.
Anne Tolvanen, Henri Routavaara, Mika Jokikokko, Parvez Rana

En finsk studie viser at 63% av fugler, 72% av flaggermus og 67% av pattedyr blir borte fra områder med vindkraft. Traner, ugler og tamrein forsvinner i en radius på opptil 5 km.

Mye av kunnskapsgrunnlaget viser at vindkraft har liten innvirkning på dyrelivet, men her er det ikke foretatt fullstendig registrering av arter i området før oppføring av vindindustri. Det er vanligvis bare enkelte arter som har vært observert (sannsynligvis arter man har observert mellom turbinene andre steder).

Størrelsen på turbinene har stor betydning og eldre rapporter er basert på observasjoner fra områder med små turbiner, som er mindre inngripende.

Denne nye studien viser at et stort antall rapporter må revideres.

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen