Tolvte dag jul, Hellige trekongersaften 5. januar

Når

5. januar 2033    
Hele dagen

Arrangementstype

Dagen ble også kalt hellige trekongersaften og var julekveld i gammel tid.

Folk flest gjestet hverandre. Det var skikk å bake en bønne eller mandel inn i en formidabel pudding. Hver gjest mottok sin del, og den som fikk bønnen eller mandelen i munnen ble utropt til bønnekonge. Var det en kvinne, overdro hun verdigheten til ham som hun syntes best om. Bønnekongen ble da festens herre og skjenkemester.

Skroll til toppen