Brødremesse, 20. januar

Når

20. januar 2031    
Hele dagen

Arrangementstype

Brødremesse

Brødremesse: Dagen var viet til to helgener, St. Fabian og St. Sebastian, som ble drept med øks og piler. Fabian var pave fra 236 til 250 og ble halshogd.

Dagen ble kalt Stamnbrørmesse på Vestlandet, for da kunne de som skulle på fiske slå seg sammen.

Merke: Bispelue, øks eller 2 piler i kors.

Etter denne dagen stiger sevja i treet.

Skroll til toppen