Brettemesse, 11. januar

Når

11. januar 2026    
Hele dagen

Arrangementstype

Brettemesse

Merke: Hest eller øks
Værtegn: Slik som været var på formiddagen skulle det bli i mars, og slik været var på ettermiddagen skulle det bli i april.

En dag da ting kan brekke
Brettemesse har mange navn. I folketradisjonen ble dagen kalt Brokkis-eller Brykkemesse. Det het seg at ting lett kunne brekke og gå i stykker denne dagen.

– af de Gamle Brokismesse, thi denne Dag skulle alle Levninger sammentrækkes udi en Gryde, opspises og saaledes al Julekost udtæres, og Helgedags Lysestykker opsamles til Helsebod baade for Mennesker og Kvæg

Brettemesse ble feiret til minne om den hellige Brictiva (Brettiva). Hun er lite kjent, antagelig bare feiret i Norge og på Island. Brictiva kan være Sta Brigdid eller Brigded i Irland, (453 – 523), men dette er usikkert. Kirken i Munkeby kloster var viet til St. Brictiva. Brictavia ble ifølge legenden henrettet med øks. Hun skal ha blitt født i Norge.

Brictavia kan altså ha vært Irlands skytshelgen St. Brigida. Hellige Brigida grunnla det første kvinneklosteret i Irland rundt 470. Om Brictavia er Brigida er imidlertid usikkert, og noen mener at Brettemesse er til minne om den keltiske gudinnen Brigid.

Brettemesse ble feiret frem til reformasjonen.

Brettiva

La hesten bli på stallen
Særlig var hester utsatte og måtte stå på stallen, ellers kunne de brekke ben. Brettemesse var en festdag, men det var også en av årets farlige dager.

Hold et «pompegilde»
På Brettemesse må du etter tradisjonen bryte opp alt som er igjen av julematen og lage en skikkelig gryte av det. Julølet kunne gjerne drikkes opp denne dagen. Øl og mat blir det fort fest av, Pompegilde. Hvis du hadde drukket, eller var i ferd med å drikke opp ølet, kunne du brygge nytt øl denne dagen.

Ikke gift deg, men forlov deg gjerne
Når det gjaldt kjærlighet, var Brettemesse en litt ubestemmelig dag. Du skulle ikke gifte deg, for da ville ekteskapet gå i stykker. På den andre siden var Brettemesse en god dag å fri på for gutter og menn, for kvinner i alle aldre var ekstra kjærlige og romantiske denne dagen.

Samle sammen lysrester og støpe nye lys
Lysrester skulle samles inn denne dagen og støpes om til nye lys. Det var viktig for folk mente at lys de hadde brent i jula hadde en spesiell kraft. Støp nye lys av de gamle og brenn dem på tyvendedagen.

Skroll til toppen