Barsok, 24. august

Når

24. august 2030    
Hele dagen

Arrangementstype

Barsok

Barsok, Bartolomeusmesse, Bertilsmesse: Til minne om apostelen Bartolomeus, som vart flådd levende og deretter halshogd.

Merke: En kniv, gjerne en slaktekniv evt. ei øks eller et kors. Slakting av bukker starter.
Værtegn: Dagen ble regnet som den første høstdagen. Man var spesielt redd for frost og uvær og skade på avlingene, og dagen ble mange steder kalt Bertil brytestrå. På Helgeland ble det sagt at «Barsok-frost er det verste været i året» og i Granvin at «Barsok-frost gjer mange matlause». I Salten måtte innhøstingen være ferdig til Barsok, og mange steder var regelen at folk flyttet ned fra setrene før denne dagen kom.

Mange steder ble Barsok regnet som en farlig dag. Det ble sagt at haugfolkene var ute, og at bjørnen ville skade buskapen. Ifølge folketradisjonen ville også dommedag komme på Barsok.

Skroll til toppen