Kronikk av Elisabet Haugsbø (visepresident, Tekna) og
Inge Harkestad (styremedlem, Tekna Big Data)
NRK

Snart vil Etterretningstjenesten vite hvem du snakker med. Forstår politikerne hva de har vedtatt?

Den nye e-tjenesteloven legger opp til en digital masseovervåkning som savner sidestykke i norsk historie.

Etterretningstjenesten skal nå lage et system for å samle inn informasjon om nærmest all digital kommunikasjon i Norge. Dette inkluderer meldinger du sender på e-post eller i apper, telefonsamtalene dine og mye, mye mer. Det har ingenting å si om du har gjort noe mistenkelig eller ikke.

Vi frykter at politikerne ikke forstår rekkevidden av hva de har vedtatt. Eller synes de faktisk at slik masseovervåkning er akseptabel?

Samler inn data konstant

E-tjenestens oppgave er å følge med på utenlandske trusler. Det kommende systemet skal i utgangspunktet «kun» samle inn data som krysser landegrensene.

Men internett fungerer slik at selv en e-post til naboen sannsynligvis krysser landegrensene. Avlyttingen skjer uansett ikke fysisk på grensen, men inne i norske selskapers IT-systemer.

I praksis vil e-tjenesten samle inn data om nesten alt vi gjør, hele tiden, og lagre dataene i lang tid. Dette blir et system som muliggjør en nærmest total overvåkning av befolkningen.

Kritikken har vært massiv fra store deler av det norske sivilsamfunnet. I tillegg har EU-dommer som har vurdert lignende lover i andre land, sådd tvil ved om den norske e-tjenesteloven kan innføres.

Senest i september slo en EU-dom fast at det er ulovlig å drive ukritisk masseinnhenting av data for å forebygge trusler.

Politikere som støtter loven, viser gjerne til at E-tjenesten ikke kan søke i den enorme, innsamlede informasjonsmengden når de vil. De må be Oslo tingrett om lov hver gang.

Erfaringer fra andre land med lignende systemer viser at myndighetene i praksis får bruke dataene når de ber om det. Vi ser ingen grunn til å forvente noe annet i Norge.

Kan svekke demokratiet

Politikere som støtter loven, viser også til at systemet «kun» skal samle inn såkalte metadata. Det betyr at systemet ikke skal lagre innholdet i en sms du SMSer, men de kan lagre hvem du sendte den til, hvor du var da du sendte den, med mer.

Men faktum er at de som kan sammenstille metadata fra flere ulike selskaper, apper og tjenester, kan finne ut veldig mye om deg.

Les mer hos NRK

Skroll til toppen