Marin forsøpling

«Den blå åkeren» er blitt verdens største søppelfylling

Hva er marin forsøpling?

– En handling
– Gjenstander og avfall på avveie
– Knyttet til havet; i strandsonen og i vann (flytende, «svevende» i vannsøylen, og på havets bunn)
– Store mengder marint avfall havner også i dyr
– Overveiende plastprodukter
– «Grenseløs»

I 1997 var den amerikanske oseanografen Charles Moore på vei hjem fra Hawaii til California i seilbåt. Langt ute på havet, uten land i sikte, oppdaget han plutselig at han var omgitt av plastsøppel. I en hel uke seilte Moore i denne gufne møljen av plast som senere har fått navnet «The Great Pacific Garbage Patch», en 1,6 millioner kvadratkilometer stor plastsuppe holdt sammen av havstrømmene. Moore gjorde nok en nedslående oppdagelse: Et lignende søppelfelt finnes nemlig sør i Stillehavet.

Søppelbeltet i Stillehavet

Det store søppelbeltet i Stillehavet er en oppsamling av marint plastavfall i det nordlige Stillehavet. Marint plastavfall er søppel som havner i havet, sjøene og andre vannveger. Man antar at 80 prosent av det søppelet som den gigantiske «plastikksuppa» består av opprinnelig kommer fra land, mens de resterende 20 prosent trolig er etterlatenskaper etter skip og plattformer på havet.

Søppelet består av alt fra fotballer og kajakker til bæreposer, fiskegarn, legoklosser og plastikkflasker, men det er mest bæreposer, flaskekorker, flasker og styrofoam-kopper. I tillegg til at havstrømmen er for stor til å måle, befinner mye av søppelet seg flere meter under overflata. I havet bryter sola plastgjenstandene ned til mindre og mindre biter som holdes samlet av havstrømmene.

«The Great Pacific Garbage Patch», også kjent som «Pacific trash vortex», strekker seg over havområdet fra vestkysten av Nord-Amerika til Japan. Området er egentlig sammensatt av det vestlige søppelbeltet, nær Japan, og det østlige søppelbeltet, som ligger mellom de amerikanske statene Hawaii og California. Områdene med virvlende avfall lenkes sammen av det nordlige Stillehavets subtropiske grensesone, noen hundre kilometer nord for Hawaii. I denne sonen møtes varmt vann fra det sørlige Stillehavet og kjøligere vann fra Arktis. Sonen blir som en motorveg som flytter avfallet frem og tilbake mellom områdene. Hele tiden akkumuleres ny plast inn i strømmen.

Verdens årlige forbruk av plast er nå  på mer enn 320 millioner tonn. Denne plasten forsvinner ikke av seg selv, men enorme mengder havner i havet.

Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic

Skroll til toppen