Jeg drømmer om den dagen hensynet til pasienten bestemmer

Foto: National Cancer Institute / Unsplash
Foto: National Cancer Institute / Unsplash

Fra Agenda Magasin – Frode Skanke

Jobb raskere, jobb smartere! New Public Management er motsatsen til fagstyrt ledelse.

Jeg husker dagen i 2010 da jeg sluttet som lege på St. Olavs hospital. Jeg jobbet da ved Seksjon lindrende behandling, en avdeling som gir tilbud til alvorlig syke kreftpasienter.

Den dagen kom det et kvalitetsmål fra ledelsen om at gjennomsnittlig liggetid ved avdelingen skulle være 10.34 døgn. Dette var på en avdeling der de fleste døde under oppholdet. Jeg husker desimalene. Målet var absurd. Hvordan skulle dette effektiviseringskravet oppfylles?

Målet var ikke satt ut ifra kvaliteten på behandlingen. Det handlet om effektivisering og rasjonalisering. Jobb raskere, jobb smartere! Filosofien New Public Management (NPM) i privat sektor er motsatsen til fagstyrt ledelse.

Jeg innså at jeg ikke kunne gå på akkord med meg selv med hensyn til en grunnleggende tanke om å gi tid til de menneskene jeg møtte, og lytte til deres historier – som kanskje aldri var fortalt før i all travelheten.

Skroll til toppen