ICJ-Norge og Forsvar folkeretten anmelder israelske ledere for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten

ICJ-Norge og Forsvar folkeretten anmelder Israels forsvarsminister Yoav Gallant, medlem av Israels krigskabinett Benjamin Gantz og sjef for den israelske generalstaben Herzl Halevi for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Gaza. Forbrytelser mot menneskeheten er utbredte eller systematiske angrep i form av alvorlige menneskerettskrenkelser rettet mot en sivilbefolkning.

Anmeldelsen på 61 sider, inngis i prinsippet på vegne av alle norske statsborgere og utlendinger bosatt i Norge som oppholdt seg i Gaza fra 7. oktober 2023, samtidig som den inngis konkret på vegne av personer som hittil har signert en dokumentert fullmakt til ICJ-Norge og Forsvar folkeretten. Dersom flere ønsker å slutte seg til samme anmeldelse, vil de nødvendige opplysninger bli ettersendt. Forbrytelsene fra Hamas er ikke omfattet av norsk jurisdiksjon siden norske borgere ikke har vært direkte ofre for disse.

Anmeldelsen av 28. november til NAST

ICJ-Norge

ICJ-Norge er norsk avdeling av International Commission of Jurists, mens Forsvar folkeretten er et initiativ av 44 norske jurister. Begge er uavhengige og selvstendige, og arbeider for å fremme respekt for folkerett, rettsstat og menneskerettigheter.

Les saken hos ICJ
Skroll til toppen