På en fest snublet en jente og falt. Hun forsikret alle at hun hadde det bra (de tilbød seg å ringe lege) og bare hadde snublet i en stein fordi hun hadde nye sko. De hjalp henne å ordne seg og ga henne en ny tallerken mat. Selv om hun virket litt rystet, fortsatte hun å more seg resten av kvelden.

Hennes mann ringte senere og fortalte at hans kone hadde blitt kjørt til sykehuset. Kl 6:00 var hun død.

Hun hadde fått et slag på festen. Dersom man hadde visst hvordan man kjenner igjen tegnene på slag, hadde hun kanskje fortsatt vært i live.

En nevrolog sier at hvis han får i hendene en slagpasient innen 3 timer, kan han totalt heve effekten av slaget – totalt! Han sier at det vriene og vanskelige er å kjenne igjen et slag, få det diagnostisert og få pasienten til lege innen 3 timer. Nå sier legene at alle kan lære seg å kjenne igjen et slag gjennom å stille tre enkle spørsmål.

Å kjenne igjen et slag ved å stille 3 enkle spørsmål

Be personen om å LE.
Be personen om å LØFTE BEGGE ARMENE.
Be personen om å SI EN ENKEL SETNING sammenhengende (for eksempel: Solen skinner i dag).

Om personen har problemer med noen av disse oppgavene, ring snarest 113 og beskriv symptomene.

Alarmsignaler:

Tegnene nedenfor kan være uttrykk for et hjerneslag eller for et forbigående anfall av nedsatt blodtilførsel til deler av hjernen (TIA, «drypp»).

Ta kontakt med lege umiddelbart dersom:

  • Plutselig svakhet eller nummenhet i ansiktet, i en arm eller i beinet på en side av kroppen
  • Plutselig dunkelhet, synsforstyrrelser eller tap av syn, særlig hvis det bare er på det ene øyet
  • Tap av taleevnen eller vansker med å snakke eller å forstå tale
  • Plutselig, kraftig hodepine – «som et lyn fra klar himmel» – uten forklarlig årsak
  • Uforklarlig svimmelhet, ustødighet eller plutselig fall, særlig hvis det er ledsaget av noen av de andre symptomene
Skroll til toppen