Hjerneslag

Ved MR-undersøkelse (magnetisk resonans) ligger du i et magnetfelt.

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Årlig blir 10 000 – 11 000 personer innlagt med hjerneslag i norske sykehus. I tillegg til å være en hyppig dødsårsak, er hjerneslag en dominerende årsak til alvorlig funksjonshemning med store belastninger for pasienter, pårørende og samfunn. Hjerneslag rammer både ung og gammel, men risikoen for å få hjerneslag øker betydelig med alderen.

Gjennomsnittsalder for førstegangs hjerneslag for de pasienter som er registrert i Norsk hjerneslagregister er 72 år for menn og 77 år for kvinner, og over halvparten av de som er rammet av hjerneslag er over 75 år. Hyppigheten av hjerneslag har vært nokså stabil de siste 30 årene, men forventes å øke i takt med stadig flere eldre i befolkningen. Dødeligheten har vist en klar nedgang de siste 30-40 år, noe som betyr at stadig flere personer lever med følgetilstander etter hjerneslag.

Symptomer

Symptomene oppstår vanligvis akutt, oftest uten smerte og i en kroppshalvdel. Er det vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag. Husk også at akutt synstap kan være tegn på hjerneslag

Hva er hjerneslag?

Hjerneslag oppstår plutselig på grunn av blodpropp eller blødning i hjernen. De fleste hjerneslag skyldes blodpropp, mens I 10-15 prosent av tilfellene er forårsaket av blødning.

Om lag 12 000 nordmenn får hjerneslag hvert år. Omtrent hver sjette nordmann vil få hjerneslag i løpet av livet. Mange som får hjerneslag har opplevd et drypp (TIA) i tiden like før.

Skroll til toppen