Feil på feil om gruvedrift på havbunnen

Mats Ingulstad, professor Institutt for moderne samfunnshistorie, NTNU
Torkild Bakken, førsteamanuensis Institutt for naturhistorie, NTNU
Verena Hagspiel, professor Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
Steinar Ellefmo, professor Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU
Geir Johnsen, professor Institutt for biologi, NTNU

Stortingsmeldingen om gruvedrift på havbunnen holder ikke vann.

Det er 150 år siden havbunnsmineralene først ble kjent for vitenskapen. Kun tre år senere, i 1876, sendte Norge en vitenskapelig ekspedisjon for å kartlegge havbunnen i områdene som nå åpnes for leting. Få eller ingen spor ble den gang funnet av havbunnsmineraler. På 1970-tallet var det store forventninger, også i Norge, til at havbunnsmineraler snart skulle bli storindustri. Men håpet falt i grus da mineralprisene sank.

Begrensede naturvitenskapelige undersøkelser gir et mangelfullt bilde av forholdene på havbunnen, og antagelser om industriens teknologiske evne og behov for mineraler kan vise seg å ikke holde vann. Vil Stortinget nå gjøre samme feil?

NTNU har flere fagmiljøer som forsker på havbunnsmineraler, alt fra geologi og biologi, til økonomi og historie. Vi undersøker hvorvidt havbunnsmineraler kan spille en rolle i fremtidens mineralforsyning, og i så fall hvordan, og på hvilke vilkår. Vår vurdering er at den norske åpningsprosessen foreløpig ikke tilfredsstiller de krav som må stilles til en helhetlig, ansvarlig og kunnskapsbasert virksomhet, i naturens og samfunnets interesse.

Les mer hos Dagens Næringsliv

Skroll til toppen