Er hydrogen fremtidens drivstoff?

Mange ser på hydrogen som fremtidens drivstoff. Ny forskning skaper tvil om dette.
Fra The New York Times
Faksimile fra The New York Times den 11.9.21

Det betraktes av mange som fremtidens rene energi og milliarder av dollar er pumpet inn i prosjektet fra amerikanske myndigheter. Men en ny fagfellevurdert studie av klimaeffektene av hydrogen, den vanligste substansen i universet, sår tvil om hydrogenets rolle i å takle drivhusgassene som driver den katastrofale globale oppvarmingen.

Hovedproblemet er at det meste av hydrogenet som brukes i dag er produsert fra naturgass. Prosessen krever mye energi og gir enorme utslipp av karbondioksid. Produksjonen av naturgass slipper også ut metan, som er en spesielt potent drivhusgass.

Naturgassindustrien har foreslått karbonfangst for å promotere utslippsfri «blå» hydrogen, men selv med dette tiltaket blir utslippene i løpet av forsyningskjeden større enn om man ganske enkelt brenner naturgassen.

Dette i henhold til rapporten som ble publisert den 12. august 2121 i The Energy Science & Engineering journal av forskere fra universitene Cornell og Stanford: How green is blue hydrogen?

Skriv en kommentar

Rull til toppen