Digital masseovervåking

Replikk av Line Coll (direktør Datatilsynet) og
Jan Henrik Mjønes Nielsen (seniorrådgiver, Datatilsynet)

Forslaget til ny etterretningslov vil begrense vår frihet og vårt demokrati. Den må endres.

I debatten på NRK Ytring mellom forsvarsminister Bjørn Arild Gram og Tekna spørres det om det foreslåtte systemet for avdekking av digitale trusler, såkalt tilrettelagt innhenting, er å regne som digital masseovervåking.

Det klare svaret er ja.

Da Datatilsynet først vurderte forslaget i 2018, konkluderte vi med at det riktige begrepet var digital masseovervåking, fordi det best forklarer hva systemet er og hvilke konsekvenser det har.

Systemet vil utilsiktet fange opp store deler av norske borgeres internettkommunikasjon.

Etterretningstjenesten vil ende opp i dilemmaet om hva de skal gjøre med kunnskap om en trussel de ikke skal ha lov til å vite noe om.

Da Datatilsynet først vurderte forslaget i 2018, konkluderte vi med at det riktige begrepet var digital masseovervåking, fordi det best forklarer hva systemet er og hvilke konsekvenser det har.

Systemet vil utilsiktet fange opp store deler av norske borgeres internettkommunikasjon.

Etterretningstjenesten vil ende opp i dilemmaet om hva de skal gjøre med kunnskap om en trussel de ikke skal ha lov til å vite noe om.

Det er åpenbart at det norske systemet fraviker kravene fra menneskerettighetsdomstolen.

Les mer hos NRK

Skroll til toppen