Siri Broch Johansen

«Park»

Siri Broch Johansen framfører sitt eget dikt Park under Folkeaksjonen mot Davvi vindindustrianlegg i Leavvajohka juli 2020.

The Beauty

THE BEAUTY

THE BEAUTY  Vakker og provoserende kortfilm om havforurensning. Skru på fullskjermsvisning! THE BEAUTY – Animated Short (2019) from Pascal Schelbli on Vimeo. What if plastic could be integrated into sea life? The Beauty directed by Pascal Schelbli is a poetic journey through the oceans, which are simultaneously stunning and filthy. Discover a world where concerns and fears dissolve into the

Marin forsøpling

Marin forsøpling «Den blå åkeren» er blitt verdens største søppelfylling Hva er marin forsøpling? – En handling– Gjenstander og avfall på avveie– Knyttet til havet; i strandsonen og i vann (flytende, «svevende» i vannsøylen, og på havets bunn)– Store mengder marint avfall havner også i dyr– Overveiende plastprodukter– «Grenseløs» I 1997 var den amerikanske oseanografen Charles Moore på vei hjem

Er hydrogen fremtidens drivstoff?

Er hydrogen fremtidens drivstoff? Mange ser på hydrogen som fremtidens drivstoff. Ny forskning skaper tvil om dette. Det betraktes av mange som fremtidens rene energi og milliarder av dollar er pumpet inn i prosjektet fra amerikanske myndigheter. Men en ny fagfellevurdert studie av klimaeffektene av hydrogen, den vanligste substansen i universet, sår tvil om hydrogenets rolle i å takle drivhusgassene

Skroll til toppen