Havbruk

Laksenæringen møter protester

Laksenæringen møter protester og forbud internasjonalt Mens debatten raser om lakseskatt og rammevilkår i Norge, er det flere steder som forbyr oppdrett for å beskytte livet i sjøen.  Staten Washington på vestkysten av USA er den siste som har forbudt åpne oppdrettsanlegg i sjøen. – Kommersiell oppdrett av fisk er skadelig for laks, spekkhuggere og marine habitater. Jeg er stolt

The Beauty

THE BEAUTY

THE BEAUTY  Vakker og provoserende kortfilm om havforurensning. Skru på fullskjermsvisning! THE BEAUTY – Animated Short (2019) from Pascal Schelbli on Vimeo. What if plastic could be integrated into sea life? The Beauty directed by Pascal Schelbli is a poetic journey through the oceans, which are simultaneously stunning and filthy. Discover a world where concerns and fears dissolve into the

Marin forsøpling

Marin forsøpling «Den blå åkeren» er blitt verdens største søppelfylling Hva er marin forsøpling? – En handling– Gjenstander og avfall på avveie– Knyttet til havet; i strandsonen og i vann (flytende, «svevende» i vannsøylen, og på havets bunn)– Store mengder marint avfall havner også i dyr– Overveiende plastprodukter– «Grenseløs» I 1997 var den amerikanske oseanografen Charles Moore på vei hjem

Skroll til toppen