Merkedager

05 jan

Tolvte dag jul, Hellige trekongersaften 5. januar

5. januar 2025    
Hele dagen
Dagen ble også kalt hellige trekongersaften og var julekveld i gammel tid.
06 jan

Trettende dag jul, 6. januar

6. januar 2025    
Hele dagen
De hellige tre kongers dag. Dagen ble holdt jevngod med juledag. Slutt på romjulshelgen, midten av vintersesongen.
07 jan

Eldbjørgsdag, 7. januar

7. januar 2025    
Hele dagen
Eldbjørgsdag
11 jan

Brettemesse, 11. januar

11. januar 2025    
Hele dagen
Brettemesse har mange navn. I folketradisjonen ble dagen kalt Brokkis-eller Brykkemesse. Det het seg at ting lett kunne brekke og gå i stykker denne dagen.
12 jan

Midtvinterdag, 12. januar

12. januar 2025    
Hele dagen
Dagen er midt mellom første vinterdag 14. oktober og første sommerdag 14. april.
13 jan

Tjuende dag jul, 13. januar

13. januar 2025    
Hele dagen
Tjuende dag Knut jager jula ut.
17 jan

Antonsmesse, 17. januar

17. januar 2025    
Hele dagen
Til minne om Eremitten St. Antonius frå Egypt
20 jan

Brødremesse, 20. januar

20. januar 2025    
Hele dagen
Dagen var viet til to helgener, St. Fabian og St. Sebastian
25 jan

Pålsmesse, 25. januar

25. januar 2025    
Hele dagen
Pålsmesse, Pål skytter: Til minne om Apostelen Paulus' omvendelse
02 feb

Kyndelsmesse, 2. februar

2. februar 2025    
Hele dagen
Kyndelsmesse, lysmesse
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rull til toppen