Select your language

Hvor langt er det til Mars?

mars opp 9709a

Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige:

Høyesteretts dom 11. oktober 2021, HR-2021-1975-S (sak nr. 20-143891SIV-HRET, sak nr. 20-143892-SIV-HRET og sak nr. 20-143893SIV-HRET)

I: Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen sijte (advokat Andreas Brønner og advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen siida (advokat Knut Helge Hurum) og Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik Remmen)

II: Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen sijte (advokat Andreas Brønner og advokat Eirik Brønner) og Nord-Fosen siida (advokat Knut Helge Hurum)

III: Sør-Fosen sijte (advokat Andreas Brønner og advokat Eirik Brønner) mot Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik Remmen), staten ved Olje- og energidepartementet (partshjelper) (advokat Anders Blakstvedt)

Dommere: Justitiarius Øie og dommerne Skoghøy, Falkanger, Noer, Bull, Kallerud, Bergsjø, Falch, Østensen Berglund, Thyness og Steinsvik

Saken gjaldt spørsmålet om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. Skjønnet om fastsettelse av erstatning for inngrepet ble av denne grunn nektet fremmet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) traff i 2010 vedtak om konsesjon til blant annet Roan og Storheia vindkraftverk. Vindkraftverkene ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, hvor Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida utøver reindrift. Reineierne gjorde gjeldende at utbyggingen krenker deres rettigheter til kulturutøvelse, men fikk ikke medhold i Olje- og energidepartementets klagevedtak fra 2013. Dette spørsmålet ble brakt inn for domstolene. Fosen Vind DA fikk likevel tillatelse til å starte byggingen, og vindkraftverkene sto ferdig i henholdsvis 2019 og 2020. De er del av det største vindkraftprosjektet på land i Europa.

Les mer her: https://www.domstol.no/enkelt-domstol/hoyesterett/avgjorelser/2021/hoyesterett-sivil/hr-2021-1975-s/

Aftenposten

NRK

NRK logo
 • Mange au pair-søknader ubehandlet
  Over 300 au pair-søknader ligger ubehandlet hos Utlendingsdirektoratet (UDI). Samtidig jobber Justisdepartementet med avvikling av hele...
 • 67 pågrepet i Iran etter protester
  Opprørspoliti ble lørdag sendt til den iranske byen Isfahan, dagen etter at mange ble pågrepet for å ha deltatt i voldelige protester over en...
 • Vil øke bompengene betydelig
  Byrådet i Oslo går inn for å øke bompengene i hovedstaden betydelig. Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Sirin Hellvin Stav (MDG) mener at det...
 • Tre døde etter uvær i Storbritannia
  En tredje person har mistet livet i det kraftige uværet som har herjet i deler av Storbritannia og ført med seg kraftig vind, regn og snø. En 35 år...
VG RSS

Opphavsrett © 2021 Koordinatoren.
På nett siden 17. november 1998.